Testad och beprövad konstruktion

Vår bandfoderfördelare är en testad och beprövad konstruktion och förser dig med en helautomatisk fördelning av grovfoder till dina djur till en låg investeringskostnad.

Den fördelar snabbt ut fodret på en eller på båda sidorna av foderbordet. Med olika grupp indelningar kan du få fördelning av foder till enskilda grupper och med klockstyrning kan du bestämma hur många gånger som utfodringen ska ske.

Klicka här för att se montage och driftinstruktioner