Pålitligt och effektiv vid utgödsling av fast- och flytgödsel

SVEA Komprimat är ett effektivt och pålitligt hydrauliskt pressystem som fungerar effektivt vid utgödsling av fast- och flytgödsel. Den robusta konstruktionen gör utgödslingen både driftsäker och snabb. Eventuellt kallras in till djurstallet undviks med hjälp av en specialkonstruerad presstrumman mellan stallbyggnad och gödselplatta.