Melaminsilo

Melaminsilon är uppbyggd i moduler. Du kan välja mellan flera olika storlekar, från 110x110 cm till 310x310 cm, med totalhöjd från 3 till 7 meter. Du har även möjlighet att få skräddarsydda storlekar om så önskas.

Melaminsilon består av en stålkonstruktion upptill som kompletterats med spånskiveväggar och en lackad kona i botten. Den konade botten består även av två stycken skjuspjäll och en mellanvägg som skapar utrymme för reservfoder på ca 300-400 kg.

Du kan komplettera din melaminsilo med påfyllnadsrör, spånskivetak, konstfibertak och evakueringsrör med dammfilter.