Ventilationslösningar för olika typer av djurhållning

Våra ventilationssystem finns både som mekaniska och naturliga. Alla system har isolerade kanaler och tilluftsdon för att undvika kondens. Temperaturregleringen sköts automatiskt och systemet är anpassade för byggnader av alla storlekar. Det finns flera styrcentraler att välja på så att ventilationssystemet tillgodoser just dina behov.