Lättmonterad och skonsam mot fodret

Den nya tidens transportskruvar kallas nuförtiden för flexskruv. Systemet är lättmonterat och skonsamt mot fodret. Då transportsystemets skruvspiral är centrumlös så behövs inga vinkelväxlar utan hela skruven vinklas efter en skonsam böj.

Då flexskruven inte har några vinkelväxlar så undviker man problem med fukt, foderrester och hygieniska bekymmer som annars är vanligt.

Våra flexskruvar fungerar för alla typer av ändamål inom lantbruk och industrin.