Turbilar med dina lantbruksprodukter

Det hela bygger på att återkomma var sjätte vecka till kunden och leverera de förnödenheter som åtgår.

Är du intresserad av att vara med på turlistan eller har du frågor om vårt sortiment, så ring gärna.

Robert Nilssson: 0702-661084

Andreas Svensson Ahlén: 0706-535340