Unikt tömningssystem och god foderhygien

Furabs glasfibersilo möjliggör lagring av foder, premix, soja eller annat pelleterat material. For god luftomväxling levereras glasfibersilon i standardutförande med en ventilationshuv och cyklon i toppen. Fodret utsätts då inte för kondensutfällning då luften ventileras ur silon på ett effektivt och smidigt sätt.

Den släta och glatta insidan med skapar mycket god foderhygien. Silons branta konlutning möjliggör ett unikt tömningssystem där risken för hängning är minimal.

Silon är ihopskruvad med två formgjutna delar enligt horisontell linje. Den horisontella linjen gör att vattnet inte följer med ned till skruv eller avtappningsspjäll.